• 28 หมู่4 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

O.S.R.Th. Member

ดูวารสาร / บทความ

เกี่ยวกับสมาคมฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฯ

ข่าวสารและกิจกรรมสมาคม

พิธีเปิดหอเกียรติยศ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์วัฒนะ มธุราสัย วันที่ 19 มกราคม 2566

เรื่อง พิธีเปิดหอเกียรติยศ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์วัฒนะ มธุราสัย

ณ ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันสยามนครอินทร์ อาคาร วัฒนะ ชั้น4
พิธีเปิดหอเกียรติยศ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์วัฒนะ มธุราสัย

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

Facebook Fanpage : orthothailand

Line OA : @orthothailand

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย

สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์

" เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วไปทางทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทันตแพทย์และประชาชนทั่วไป "

โดยใน website จะมี ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสมาคมฯ ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ คณะกรรมการ ข่าวการประชุมวิชาการ นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดทำวารสารสมาคมฯ และบทความวิชาการเกี่ยวกับความรู้ทางทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งสมาชิกของสมาคมฯสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าศึกษาได้ตลอดเวลา


สมาชิกสมาคมฯและประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดฟัน สามารถขอคำปรึกษาได้ทาง LineOA และ Fanpage โดยเฉพาะ ประชาชนผู้สนใจ สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวการจัดฟัน ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

สาระน่ารู้สำหรับบุคคลทั่วไป
?>